Fetal DNA Testi – Op. Dr. Zehra Kalınlı

Fetal DNA Testi

Fetal DNA Testi

Fetal DNA testi; gebeliğin erken dönemlerinde, bebekte olabilecek kromozom anomalilerini tespit etmeyi sağlayan bir testtir. Anne karnında DNA testi olarak da bilinen bu yöntemde, anneden alınan kan örneği analize tabi tutulur. Fetal DNA testi, anne kanında bulunan, bebeğe ait serbest genetik materyallerin tespit edilmesiyle gerçekleştirilir. Gebeliğin 10. haftası gibi oldukça erken bir dönemde uygulanabilmesi ve güvenilir sonuçlar vermesi açısından avantajlı bir testtir.

Fetal DNA Testi Ne Zaman Yapılır?

Anne kanında bulunan bebeğe ait serbest genetik materyaller, gebeliğin 5. haftasından itibaren tespit edilebilmektedir. Ancak, analiz için yeterli olan anne kanındaki fetal DNA seviyesine, hamileliğin 10. haftasında ulaşılır. Bu nedenle fetal DNA analizi, gebeliğin 10. haftasından itibaren uygulanabilir.

Fetal DNA Testi Nasıl Yapılır?

Fetal DNA testi, anneden kan örneği alınarak gerçekleştirilir. Gebeliğin 10. haftasından sonra anneden alınan kan örneğinden elde edilen fetal DNA örneği, izole edilerek saflaştırılır.

Fetal DNA Testi Ne Amaçla Yapılır?

Fetal DNA testi ile bebekteki  kromozom anomalilerin tespit edilmesi mümkündür. Fetal DNA testi ile down sendromu gibi daha bilindik olan kromozom anomalilerinin yanı sıra;

  • Patau sendromu,
  • Edwards sendromu,
  • Turner sendromu,
  • Jacobs sendromu,
  • Cri Du Chat sendromu,
  • Prader – Willi sendromu,
  • Klinefelter sendromu,
  • 1p36 Delasyon sendromu,
  • Angelman sendromu,
  • 22q delasyonu gibi kromozom anomalilerinin tespit edilmesi de mümkün olur.

Ayrıca, cinsiyet anöploidileri olarak da adlandırılan X ve Y kromozomunda meydana gelen anomalilerin de tespiti, fetal DNA testi ile mümkündür.

Fetal DNA Testinin Avantajları Nelerdir?

Fetal DNA testini diğer tarama testlerinden ayıran başlıca özelliği, %99 gibi yüksek oranda bir güvenilirliğe sahip sonuçlar vermesidir. Bu nedenle, uygulanan diğer tarama testlerine göre daha avantajlıdır. Ayrıca, gebeliğin 10. haftası gibi oldukça erken bir dönemde güvenilir sonuçlar vermesi de, ortaya çıkabilecek kromozom anomalilerinin erken teşhisini mümkün kılar.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi