Gebelik Takibi – Op. Dr. Zehra Kalınlı

Gebelik Takibi

Gebelik Takibi

Gebelik takibi; gebelik sürecinde hem bebeğin gelişiminin, hem de anne ve bebek sağlığının düzenli olarak takip edilmesidir. İdeal olanı anne ve baba adayını en azından 3 ay önce görüp değerlendirmek ve gebeliğin optimal koşullarda başlamasını sağlamaktır. Gebelik takibi gebelik testini pozitif çıkmasıyla başlar.

Ortalama 40 hafta süren hamilelik dönemi boyunca, bebeğin gelişim evrelerine bağlı olarak, hem annede hem de bebekte belirli değişimler görülür. Gebelik takibi ile bu değişimlerin takip edilmesi ve bu sayede anne ve bebek sağlığının kontrol altında tutulması mümkün olur. Yapılan tetkikler  bebekte görülebilecek anomalilerin erken tespit edilmesi şansını verir. Ayrıca annede gelişebilecek gebelik şekeri gibi hastalıkların da erken teşhisi ve kontrol altına alınması mümkün olur. Bu sayede, gebelik süreci boyunca hem annenin hem de bebeğin sağlığı, maksimum düzeyde korunabilir.

Gebelik Takibi Nasıl Yapılır?

Yapılan idrar ve kan testleri ile gebelik teşhisinin konulması ile beraber, gebelik takibi de başlamış olur. İlk olarak dış gebelik ihtimaline karşı, ultrason ile görüntüleme yapılarak, rahim içerisinde gebelik kesesinin gelişip gelişmediği kontrol edilir. Gebelik kesesinin rahim içinde görülmesi dış gebelik ihtimalini ortadan kaldırır.  Gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığı açısından risk teşkil edebilecek durumlar için anne adayı değerlendirilr.  Bebeği etkileme ihtimali olan enfeksiyon hastalıkları, vitamin eksiklikleri ve tiroid hastalıkları açısından tarama yapılır.

Gebelik takibi kapsamında gerçekleştirilen rutin kontroller, gebeliğin ilk dönemlerinde daha sık yapılır. Gebeliğin ilk 12. haftalık sürecini kapsayan 1. trimester döneminde, anne adayı 2-3 haftada bir doktor muayenesine alınır. Hamileliğin 3-6. ayları arasındaki 2. trimesterde ise muayene sıklığı, ayda bire düşer. 36. Gebelik haftasından sonra doğuma kadar haftalık kontroller yapılır. Ancak riskli gebeliklerde, anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokabilecek bir faktör var olduğunda, muayene sıklığı değişebilir. Bu tür gebelikler, daha özel bir takip süreci gerektirir.

Gebelik sürecinde, belirli haftalarda uygulanması gereken test ve tetkikler bulunur. Hamleliğin;

  • İlk 8 hafta içinde rutin biyokimya, vitaminler, kan sayımı, TORCH ve hepatit markırları
  • 11-14. haftalarında ikili tarama testi,
  • 16-18. haftalarında üçlü tarama testi,
  • 20-24. haftalarında ayrıntılı ultrason,
  • 24-28. haftalarında şeker yüklemesi testi,
  • 28-36. haftalarında ihtiyaç durumuna göre karar verilir
  • haftadan itibaren de haftalık NST testi uygulanır.
Şimdi Ara!
Yol Tarifi