İdrar Kaçırma – Op. Dr. Zehra Kalınlı

İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma; pelvik taban kaslarında güçsüzleşmeyle birlikte ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Her yaş ve cinsiyetten bireyde görülebilmekle beraber; kadınlarda ilerleyen yaşta daha sık karşılaşılan bir sorundur. Üriner inkontinans olarak da adlandırılan idrar kaçırma, mesane kaslarının gerektiği biçimde kontrol edilememesi nedeniyle, idrarı tutmakta güçlük yaşanmasıyla karakterizedir. Farklı türlerde karşılaşılan idrar kaçırma, sıkışma ve stres tipi olarak ikiye ayrılır. Bazı hastalarda ise mix tip idrar kaçırma görülmesi mümkündür.

İdrar kaçırma,  bazı durumlarda nörolojik  hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Ancak, genellikle ilerleyen yaşla birlikte güçsüzleşen kas ve bağ dokuları sonucunda, idrar üzerindeki kontrolün yitirilmesi nedeniyle görülür.

İdrar kaçırma probleminin sürekli hale gelmesi, bireylerin psikolojik ve sosyal açıdan da sorunlar yaşamalarına neden olabilir. İdrar kaçırma kaygısı yaşayan bireylerde, anksiyete, depresyon, sosyal fobi gibi rahatsızlıklar gelişebilir. Hastalar, idrar kaçırma ile birlikte ortaya çıkan ıslak görüntü veya koku gibi durumların, diğer kişilerce fark edilmesinden korktukları için sosyalleşmek istemeyebilirler

İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir?

İdrar kaçırma problemi ilerleyen yaşlarda, kadınlarda görülme olasılığı daha sıktır. İdrar kaçırma problemini ortaya çıkaran başlıca nedenler;

 • İlerleyen yaş,
 • Pelvik taban kaslarının ve mesane kaslarının güçsüzleşmesi; bağ dokunun zayıflaması,
 • Vajinal doğumlar,
 • İri bebek doğumu gibi zorlu doğumlar veya çoğul gebelikler,
 • Mesanede ve rahimde sarkma,
 • Üriner sistemde görülen enfeksiyonlar,
 • Tekrarlayan veya tedavi edilmeyen sistit, idrar yolları enfeksiyonları,
 • Geçirilmiş kadın hastalıkları ameliyatları,
 • Menopoz,
 • Sinir sistemi hastalıkları,
 • Diyabet,
 • Obezite,
 • Genetik yapı.

İdrar Kaçırma Tipleri Nelerdir?

İdrar kaçırma, üç farklı tipte karşımıza çıkar;

 • Stres tipi idrar kaçırma,
 • Sıkışma tipi idrar kaçırma ve
 • Mix tip idrar kaçırma.

Stres Tipi İdrar Kaçırma Nedir?

Belirli hareketler sonucunda ortaya çıkan idrar kaçırma durumu, stres tipi idrar kaçırma olarak adlandırılır. Stres inkontinansı olarak da bilinen bu rahatsızlık, öksürme, hapşırma, gülme, ağırlık kaldırma benzeri hareketlerin sonucunda, idrarın tutulamamasıdır. Bu türden hareketlerin idrar kesesinde yarattığı baskı, idrarın tutulabilmesini engeller.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma Nedir?

Sıkışma tipi idrar kaçırma, mesanenin bireylerin kontrolünde olmadan, aniden kasılması ile karakterizedir. Bu durum sonucunda hastalarda, ani bir idrara çıkma isteği ve sıkışıklık hissi oluşur.

 Mix Tip İdrar Kaçırma Nedir?

Mix tip idrar kaçırma görülen hastalarda, hem sıkışma hem de stres tipi idrar kaçırma problemi görülür.

İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Yapılır?

İdrar kaçırma tedavisi, idrar kaçırma tipine ve sebebine göre değişir. Hastanın diabet gibi sistemik hastalıkları varsa tedavisi düzenlenir. Obezite problemi olan hastalara uygun yönlendirme ve destek sağlanır.   Hastalara pelvik taban kaslarını ve mesane kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler önerilebilir. Uygulanan bu egzersizler ile beraber, kişinin yaşam tarzında yapılan değişikliklerle beraber idrara çıkma alışkanlıkları düzenlenir.

Özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülen ürogenital atrofiye bağlı idrar kaçırma probleminin tedavisinde lokal östrojenler oldukça faydalıdır. Miks ve sıkışma şeklinde olan idrar kaçırma durumunda medikal tedaviden faydalanılabilir.

Rahim ve mesane sarkmasının eşlik ettiği idrar kaçırma tedavisinde cerrahi tedaviye başvurulabilir.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi